Bilet 7

Sizə hansı trayektoriyalarla hərəkəti davam etdirməyə icazə verilir?

Bilet 6

Siz bu vəziyətdə nə etməlisiniz?

Bilet 5

Bu yolda neçə hərəkət hissəsi vardır?

Bilet 4

Siz yolayrıcını düzünə keçmək istədiyiniz halda nə etməlisiniz?

Bilet 3

Bu vəziyyətdə sağa dönmə siqnalını qoşmalısınız?

Bilet 2

Yolayrıcındakı qırıq xətli nişanlanma cizgiləri nəyi göstərir?