Avtoimtahan

Bilet 2

dəqiqə
saniyə

1. Sürücü dəmir yol keçidində məcburi dayandıqda iki nəfər sərnişinlərin olduqda nə etməlidir?


2. Sizə bu vəziyyətdə ötməyə icazə verilir?3. Hansı istiqamətlərə hərəkət etməyə icazə verilir?
4. Sağa dönməni hansı trayektoriya ilə yerinə yetirə bilərsiniz?
5. Siz bu şəraitdə birinci relsə ən azı nə qədər qalmış dayanmalısınız?

6. Hansı müddət ərzində minik avtomobili texniki baxışdan azaddır?
7. Sükan arxasında hansı oturuş vəziyyəti düzgündür?8. Yolayrıcındakı qırıq xətli nişanlanma cizgiləri nəyi göstərir?9. Hansı nişanlar ayın tək günlərində saat 19:00-dan 21:00-dək durmanı qadağan edir?

10. Sadalanan hansı hallarda yük avtomobilinin banında (kabinadaki sərnişinlər də daxil olmaqla) 8 nəfərdən artıq adam daşıya bilərsiniz?