Avtoimtahan

Bilet 3

dəqiqə
saniyə

1. Yaşayış məntəqəsindən kənarda ötmədən sonra hansı zolaqda hərəkəti davam etdirməyə icazə verilir?2. Minik avtomobilinin qabaq oturacağında uşaqları neçə yaşdan daşımağa icazə verilir, əgər orada uşağı saxlayan xüsusi qurğu yoxdursa?3. Alkoqol maddələrin təsirindən sərxoş vəziyyətdə olaraq svetoforun işarələrinə riayət edilməməsinə görə velosipedçiyə qarşı hansı inzibati tənbeh növü tətbiq edilir?
4. Bu vəziyyətdə sağa dönmə siqnalını qoşmalısınız?
5. Hansı nişanlar yolun (marşrutun) nömrəsini göstərir?

6. Bu vəziyyətdə minik avtomobilinə dönməyə icazə verilir?7. "Digər təhlükələr" nişanı hansıdır?

8. Göstərilən yerlərin hansında dayanmağa icazə verilir?

9. Siz hansı hallarda yolun hərəkət hissəsini nizamlanmayan piyada keçidi ilə keçən piyadalara yol verməyə borclusunuz?10. Bakterisid salfetdən düzgün olaraq necə istifadə edilir?