Ümumi

Ümumi İstənilən vəziyyətlərdə təmkinini qoruyub saxlaya bilən, soyuqqanlı davranan və ani emosiyalar altında heç bir addım atmayanlar üçün pis gün deyil. Ovqat tez-tez dəyişəcək, insanlar bəzən boş sheylərə görə əsəbiləşəcək, əvvəllər fikir vermədikləri xırdalıqları ürəklərinə salacaqlar. Gün köhnə layihələrə başlamaq, yarımçıq layihələri başa çatdırmaq üçün çox münasibdir. Maliyyə məsələlərini həll etmək olar.