Avtoimtahan

Bilet 5

dəqiqə
saniyə

1. Yaşayış məntəqəsindən kənarda yol çiyinin olmadığı halda minik avtomobilinin bu yerdə durmasına icazə verilir?
2. Avtomobilin icazə verilən hərəkət istiqamətlərini göstərin:

3. Sadalanan hansı nəqliyyat vasitəsi mexaniki nəqliyyat hesab olunmur?4. Bu yolda neçə hərəkət hissəsi vardır?
5. Sürüşkən yolda sükanın tez döndərilməsindən yaranan təhlükəli sürüşməni aradan qaldırmaq məqsədi ilə sürücü nə etməlidir?6. Sağa dönərkən nə etməlisiniz?
7. Sizə bu halda icazə verilir:
8. Sutkanın işıqlı vaxtında yaşayış məntəqəsində ötülən nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünü xəbərdar etmək məqsədi ilə hansı siqnallardan istifadə edə bilərsiniz?9. Bu yerdə durmağa icazə verilir?10. Ötməyə icazə verilir?