Avtoimtahan

Bilet 5

dəqiqə
saniyə

1. Sürüşkən yolda sükanın tez döndərilməsindən yaranan təhlükəli sürüşməni aradan qaldırmaq məqsədi ilə sürücü nə etməlidir?2. Sağa dönərkən nə etməlisiniz?
3. Yaşayış məntəqəsindən kənarda yol çiyinin olmadığı halda minik avtomobilinin bu yerdə durmasına icazə verilir?
4. Sizə bu halda icazə verilir:
5. Avtomobilin icazə verilən hərəkət istiqamətlərini göstərin:

6. Sutkanın işıqlı vaxtında yaşayış məntəqəsində ötülən nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünü xəbərdar etmək məqsədi ilə hansı siqnallardan istifadə edə bilərsiniz?7. Sadalanan hansı nəqliyyat vasitəsi mexaniki nəqliyyat hesab olunmur?8. Bu yerdə durmağa icazə verilir?9. Ötməyə icazə verilir?
10. Bu yolda neçə hərəkət hissəsi vardır?