Avtoimtahan

Bilet 5

dəqiqə
saniyə

1. Sağa dönərkən nə etməlisiniz?
2. Ötməyə icazə verilir?
3. Sizə bu halda icazə verilir:
4. Sadalanan hansı nəqliyyat vasitəsi mexaniki nəqliyyat hesab olunmur?5. Bu yolda neçə hərəkət hissəsi vardır?
6. Sutkanın işıqlı vaxtında yaşayış məntəqəsində ötülən nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünü xəbərdar etmək məqsədi ilə hansı siqnallardan istifadə edə bilərsiniz?7. Sürüşkən yolda sükanın tez döndərilməsindən yaranan təhlükəli sürüşməni aradan qaldırmaq məqsədi ilə sürücü nə etməlidir?8. Bu yerdə durmağa icazə verilir?9. Yaşayış məntəqəsindən kənarda yol çiyinin olmadığı halda minik avtomobilinin bu yerdə durmasına icazə verilir?
10. Avtomobilin icazə verilən hərəkət istiqamətlərini göstərin: