Avtoimtahan

Bilet 5

dəqiqə
saniyə

1. Sağa dönərkən nə etməlisiniz?
2. Sadalanan hansı nəqliyyat vasitəsi mexaniki nəqliyyat hesab olunmur?3. Sizə bu halda icazə verilir:
4. Yaşayış məntəqəsindən kənarda yol çiyinin olmadığı halda minik avtomobilinin bu yerdə durmasına icazə verilir?
5. Avtomobilin icazə verilən hərəkət istiqamətlərini göstərin:

6. Bu yerdə durmağa icazə verilir?7. Sürüşkən yolda sükanın tez döndərilməsindən yaranan təhlükəli sürüşməni aradan qaldırmaq məqsədi ilə sürücü nə etməlidir?8. Sutkanın işıqlı vaxtında yaşayış məntəqəsində ötülən nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünü xəbərdar etmək məqsədi ilə hansı siqnallardan istifadə edə bilərsiniz?9. Bu yolda neçə hərəkət hissəsi vardır?
10. Ötməyə icazə verilir?