Avtoimtahan

Bilet 5

dəqiqə
saniyə

1. Sizə bu halda icazə verilir:
2. Avtomobilin icazə verilən hərəkət istiqamətlərini göstərin:

3. Sağa dönərkən nə etməlisiniz?
4. Bu yolda neçə hərəkət hissəsi vardır?
5. Sutkanın işıqlı vaxtında yaşayış məntəqəsində ötülən nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünü xəbərdar etmək məqsədi ilə hansı siqnallardan istifadə edə bilərsiniz?6. Sadalanan hansı nəqliyyat vasitəsi mexaniki nəqliyyat hesab olunmur?7. Bu yerdə durmağa icazə verilir?8. Ötməyə icazə verilir?
9. Yaşayış məntəqəsindən kənarda yol çiyinin olmadığı halda minik avtomobilinin bu yerdə durmasına icazə verilir?
10. Sürüşkən yolda sükanın tez döndərilməsindən yaranan təhlükəli sürüşməni aradan qaldırmaq məqsədi ilə sürücü nə etməlidir?