Avtoimtahan

Bilet 5

dəqiqə
saniyə

1. Sağa dönərkən nə etməlisiniz?
2. Ötməyə icazə verilir?
3. Yaşayış məntəqəsindən kənarda yol çiyinin olmadığı halda minik avtomobilinin bu yerdə durmasına icazə verilir?
4. Sizə bu halda icazə verilir:
5. Sadalanan hansı nəqliyyat vasitəsi mexaniki nəqliyyat hesab olunmur?6. Sürüşkən yolda sükanın tez döndərilməsindən yaranan təhlükəli sürüşməni aradan qaldırmaq məqsədi ilə sürücü nə etməlidir?7. Avtomobilin icazə verilən hərəkət istiqamətlərini göstərin:

8. Sutkanın işıqlı vaxtında yaşayış məntəqəsində ötülən nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünü xəbərdar etmək məqsədi ilə hansı siqnallardan istifadə edə bilərsiniz?9. Bu yerdə durmağa icazə verilir?10. Bu yolda neçə hərəkət hissəsi vardır?