Avtoimtahan

Bilet 5

dəqiqə
saniyə

1. Ötməyə icazə verilir?
2. Sağa dönərkən nə etməlisiniz?
3. Sadalanan hansı nəqliyyat vasitəsi mexaniki nəqliyyat hesab olunmur?4. Yaşayış məntəqəsindən kənarda yol çiyinin olmadığı halda minik avtomobilinin bu yerdə durmasına icazə verilir?
5. Avtomobilin icazə verilən hərəkət istiqamətlərini göstərin:

6. Bu yolda neçə hərəkət hissəsi vardır?
7. Sürüşkən yolda sükanın tez döndərilməsindən yaranan təhlükəli sürüşməni aradan qaldırmaq məqsədi ilə sürücü nə etməlidir?8. Sizə bu halda icazə verilir:
9. Sutkanın işıqlı vaxtında yaşayış məntəqəsində ötülən nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünü xəbərdar etmək məqsədi ilə hansı siqnallardan istifadə edə bilərsiniz?10. Bu yerdə durmağa icazə verilir?