Avtoimtahan

Bilet 5

dəqiqə
saniyə

1. Bu yerdə durmağa icazə verilir?2. Sadalanan hansı nəqliyyat vasitəsi mexaniki nəqliyyat hesab olunmur?3. Sizə bu halda icazə verilir:
4. Sağa dönərkən nə etməlisiniz?
5. Ötməyə icazə verilir?
6. Sutkanın işıqlı vaxtında yaşayış məntəqəsində ötülən nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünü xəbərdar etmək məqsədi ilə hansı siqnallardan istifadə edə bilərsiniz?7. Bu yolda neçə hərəkət hissəsi vardır?
8. Sürüşkən yolda sükanın tez döndərilməsindən yaranan təhlükəli sürüşməni aradan qaldırmaq məqsədi ilə sürücü nə etməlidir?9. Avtomobilin icazə verilən hərəkət istiqamətlərini göstərin:

10. Yaşayış məntəqəsindən kənarda yol çiyinin olmadığı halda minik avtomobilinin bu yerdə durmasına icazə verilir?