Avtoimtahan

Bilet 5

dəqiqə
saniyə

1. Sutkanın işıqlı vaxtında yaşayış məntəqəsində ötülən nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünü xəbərdar etmək məqsədi ilə hansı siqnallardan istifadə edə bilərsiniz?2. Sadalanan hansı nəqliyyat vasitəsi mexaniki nəqliyyat hesab olunmur?3. Sizə bu halda icazə verilir:
4. Sağa dönərkən nə etməlisiniz?
5. Avtomobilin icazə verilən hərəkət istiqamətlərini göstərin:

6. Ötməyə icazə verilir?
7. Yaşayış məntəqəsindən kənarda yol çiyinin olmadığı halda minik avtomobilinin bu yerdə durmasına icazə verilir?
8. Bu yerdə durmağa icazə verilir?9. Sürüşkən yolda sükanın tez döndərilməsindən yaranan təhlükəli sürüşməni aradan qaldırmaq məqsədi ilə sürücü nə etməlidir?10. Bu yolda neçə hərəkət hissəsi vardır?