Avtoimtahan

Bilet 5

dəqiqə
saniyə

1. Sizə bu halda icazə verilir:
2. Sağa dönərkən nə etməlisiniz?
3. Bu yolda neçə hərəkət hissəsi vardır?
4. Ötməyə icazə verilir?
5. Avtomobilin icazə verilən hərəkət istiqamətlərini göstərin:

6. Sutkanın işıqlı vaxtında yaşayış məntəqəsində ötülən nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünü xəbərdar etmək məqsədi ilə hansı siqnallardan istifadə edə bilərsiniz?7. Yaşayış məntəqəsindən kənarda yol çiyinin olmadığı halda minik avtomobilinin bu yerdə durmasına icazə verilir?
8. Sadalanan hansı nəqliyyat vasitəsi mexaniki nəqliyyat hesab olunmur?9. Sürüşkən yolda sükanın tez döndərilməsindən yaranan təhlükəli sürüşməni aradan qaldırmaq məqsədi ilə sürücü nə etməlidir?10. Bu yerdə durmağa icazə verilir?