Avtoimtahan

Bilet 5

dəqiqə
saniyə

1. Avtomobilin icazə verilən hərəkət istiqamətlərini göstərin:

2. Sürüşkən yolda sükanın tez döndərilməsindən yaranan təhlükəli sürüşməni aradan qaldırmaq məqsədi ilə sürücü nə etməlidir?3. Sağa dönərkən nə etməlisiniz?
4. Ötməyə icazə verilir?
5. Sizə bu halda icazə verilir:
6. Bu yerdə durmağa icazə verilir?7. Sadalanan hansı nəqliyyat vasitəsi mexaniki nəqliyyat hesab olunmur?8. Yaşayış məntəqəsindən kənarda yol çiyinin olmadığı halda minik avtomobilinin bu yerdə durmasına icazə verilir?
9. Sutkanın işıqlı vaxtında yaşayış məntəqəsində ötülən nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünü xəbərdar etmək məqsədi ilə hansı siqnallardan istifadə edə bilərsiniz?10. Bu yolda neçə hərəkət hissəsi vardır?