Avtoimtahan

Bilet 7

dəqiqə
saniyə

1. Sizə hansı trayektoriyalarla hərəkəti davam etdirməyə icazə verilir?

2. Qarşıdan gələn hansı nəqliyyat vasitəsinin sürəti real olduğundan daha yüksək qəbul edilir?3. Siz sola dönmək istədiyiniz halda nə etməlisiniz?
4. Yük avtomobillərinin istismarı zamanı şinlərin protekforundakı naxışların qalmış hündürlüyü ən azı nə qədər olmalıdır?
5. Qaydalara əsasən şəkildə göstərilmiş hansı məsafə interval hesab olunur?

6. Hansı trayektoriyalarda sağa dönməyə icazə verilir?

7. Yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitəsinin istismarı qaydalarının pozulması üçün inzibati məsuliyyət təyin olunur əgər bu aşağıdakılarla nəticələnibsə:8. Hansı şəkildə həyətə giriş düzgün yerinə yetirilir?

9. Siz sağa dönmək istəyirsiniz. Bu halda avtobusa yol verməlisiniz?10. Yolayrıcı hansı ardıcıllıqla keçilməlidir?