Avtoimtahan

Bilet 7

dəqiqə
saniyə

1. Yolayrıcı hansı ardıcıllıqla keçilməlidir?
2. Qarşıdan gələn hansı nəqliyyat vasitəsinin sürəti real olduğundan daha yüksək qəbul edilir?3. Hansı trayektoriyalarda sağa dönməyə icazə verilir?

4. Hansı şəkildə həyətə giriş düzgün yerinə yetirilir?

5. Siz sola dönmək istədiyiniz halda nə etməlisiniz?
6. Sizə hansı trayektoriyalarla hərəkəti davam etdirməyə icazə verilir?

7. Qaydalara əsasən şəkildə göstərilmiş hansı məsafə interval hesab olunur?

8. Yük avtomobillərinin istismarı zamanı şinlərin protekforundakı naxışların qalmış hündürlüyü ən azı nə qədər olmalıdır?
9. Yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitəsinin istismarı qaydalarının pozulması üçün inzibati məsuliyyət təyin olunur əgər bu aşağıdakılarla nəticələnibsə:10. Siz sağa dönmək istəyirsiniz. Bu halda avtobusa yol verməlisiniz?