Avtoimtahan

Bilet 7

dəqiqə
saniyə

1. Qarşıdan gələn hansı nəqliyyat vasitəsinin sürəti real olduğundan daha yüksək qəbul edilir?2. Sizə hansı trayektoriyalarla hərəkəti davam etdirməyə icazə verilir?

3. Yolayrıcı hansı ardıcıllıqla keçilməlidir?
4. Siz sola dönmək istədiyiniz halda nə etməlisiniz?
5. Qaydalara əsasən şəkildə göstərilmiş hansı məsafə interval hesab olunur?

6. Yük avtomobillərinin istismarı zamanı şinlərin protekforundakı naxışların qalmış hündürlüyü ən azı nə qədər olmalıdır?
7. Hansı şəkildə həyətə giriş düzgün yerinə yetirilir?

8. Hansı trayektoriyalarda sağa dönməyə icazə verilir?

9. Siz sağa dönmək istəyirsiniz. Bu halda avtobusa yol verməlisiniz?10. Yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitəsinin istismarı qaydalarının pozulması üçün inzibati məsuliyyət təyin olunur əgər bu aşağıdakılarla nəticələnibsə: