Avtoimtahan

Bilet 7

dəqiqə
saniyə

1. Yolayrıcı hansı ardıcıllıqla keçilməlidir?
2. Yük avtomobillərinin istismarı zamanı şinlərin protekforundakı naxışların qalmış hündürlüyü ən azı nə qədər olmalıdır?
3. Qarşıdan gələn hansı nəqliyyat vasitəsinin sürəti real olduğundan daha yüksək qəbul edilir?4. Siz sola dönmək istədiyiniz halda nə etməlisiniz?
5. Siz sağa dönmək istəyirsiniz. Bu halda avtobusa yol verməlisiniz?6. Qaydalara əsasən şəkildə göstərilmiş hansı məsafə interval hesab olunur?

7. Hansı şəkildə həyətə giriş düzgün yerinə yetirilir?

8. Yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitəsinin istismarı qaydalarının pozulması üçün inzibati məsuliyyət təyin olunur əgər bu aşağıdakılarla nəticələnibsə:9. Hansı trayektoriyalarda sağa dönməyə icazə verilir?

10. Sizə hansı trayektoriyalarla hərəkəti davam etdirməyə icazə verilir?