Avtoimtahan

Bilet 7

dəqiqə
saniyə

1. Hansı trayektoriyalarda sağa dönməyə icazə verilir?

2. Qarşıdan gələn hansı nəqliyyat vasitəsinin sürəti real olduğundan daha yüksək qəbul edilir?3. Sizə hansı trayektoriyalarla hərəkəti davam etdirməyə icazə verilir?

4. Siz sola dönmək istədiyiniz halda nə etməlisiniz?
5. Hansı şəkildə həyətə giriş düzgün yerinə yetirilir?

6. Qaydalara əsasən şəkildə göstərilmiş hansı məsafə interval hesab olunur?

7. Siz sağa dönmək istəyirsiniz. Bu halda avtobusa yol verməlisiniz?8. Yük avtomobillərinin istismarı zamanı şinlərin protekforundakı naxışların qalmış hündürlüyü ən azı nə qədər olmalıdır?
9. Yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitəsinin istismarı qaydalarının pozulması üçün inzibati məsuliyyət təyin olunur əgər bu aşağıdakılarla nəticələnibsə:10. Yolayrıcı hansı ardıcıllıqla keçilməlidir?