Avtoimtahan

Bilet 7

dəqiqə
saniyə

1. Qarşıdan gələn hansı nəqliyyat vasitəsinin sürəti real olduğundan daha yüksək qəbul edilir?2. Yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitəsinin istismarı qaydalarının pozulması üçün inzibati məsuliyyət təyin olunur əgər bu aşağıdakılarla nəticələnibsə:3. Yük avtomobillərinin istismarı zamanı şinlərin protekforundakı naxışların qalmış hündürlüyü ən azı nə qədər olmalıdır?
4. Hansı şəkildə həyətə giriş düzgün yerinə yetirilir?

5. Siz sola dönmək istədiyiniz halda nə etməlisiniz?
6. Hansı trayektoriyalarda sağa dönməyə icazə verilir?

7. Yolayrıcı hansı ardıcıllıqla keçilməlidir?
8. Siz sağa dönmək istəyirsiniz. Bu halda avtobusa yol verməlisiniz?9. Qaydalara əsasən şəkildə göstərilmiş hansı məsafə interval hesab olunur?

10. Sizə hansı trayektoriyalarla hərəkəti davam etdirməyə icazə verilir?