Avtoimtahan

Bilet 7

dəqiqə
saniyə

1. Hansı şəkildə həyətə giriş düzgün yerinə yetirilir?

2. Hansı trayektoriyalarda sağa dönməyə icazə verilir?

3. Siz sola dönmək istədiyiniz halda nə etməlisiniz?
4. Yolayrıcı hansı ardıcıllıqla keçilməlidir?
5. Yük avtomobillərinin istismarı zamanı şinlərin protekforundakı naxışların qalmış hündürlüyü ən azı nə qədər olmalıdır?
6. Sizə hansı trayektoriyalarla hərəkəti davam etdirməyə icazə verilir?

7. Qaydalara əsasən şəkildə göstərilmiş hansı məsafə interval hesab olunur?

8. Qarşıdan gələn hansı nəqliyyat vasitəsinin sürəti real olduğundan daha yüksək qəbul edilir?9. Yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitəsinin istismarı qaydalarının pozulması üçün inzibati məsuliyyət təyin olunur əgər bu aşağıdakılarla nəticələnibsə:10. Siz sağa dönmək istəyirsiniz. Bu halda avtobusa yol verməlisiniz?