Avtoimtahan

Bilet 7

dəqiqə
saniyə

1. Yolayrıcı hansı ardıcıllıqla keçilməlidir?
2. Yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitəsinin istismarı qaydalarının pozulması üçün inzibati məsuliyyət təyin olunur əgər bu aşağıdakılarla nəticələnibsə:3. Siz sola dönmək istədiyiniz halda nə etməlisiniz?
4. Yük avtomobillərinin istismarı zamanı şinlərin protekforundakı naxışların qalmış hündürlüyü ən azı nə qədər olmalıdır?
5. Siz sağa dönmək istəyirsiniz. Bu halda avtobusa yol verməlisiniz?6. Hansı şəkildə həyətə giriş düzgün yerinə yetirilir?

7. Sizə hansı trayektoriyalarla hərəkəti davam etdirməyə icazə verilir?

8. Hansı trayektoriyalarda sağa dönməyə icazə verilir?

9. Qaydalara əsasən şəkildə göstərilmiş hansı məsafə interval hesab olunur?

10. Qarşıdan gələn hansı nəqliyyat vasitəsinin sürəti real olduğundan daha yüksək qəbul edilir?