Ümumi

Ümumi Ayın əvvəli gözlənilməz hadisələr və gərgin anlardan qaçmaq çətin olacaq. Mübahisələr yarana, ətrafınızla yola getmək mümkünsüz ola bilər. Amma bu fikir ayrılıqlarının münasibətləri uzun müddət pozmasına imkan verməmək vacibdir. Zamanla hər şey həll ediləcək. Qarşılıqlı iddialar və şikayətlər keçmişdə qalacaq. Ayın ortaları daha sakit və səmərəli olacaq.