Ümumi

Ümumi Uğurlu gündür. Günün birinci yarısı müzakirələr, danışıqlar, hüquqi problemlərin həlli, dövlət qurumlarının nümayəndələri ilə razılığa gəlmək baxımından olduqca əlverişlidir. Günün ikinci yarısı isə qeyri-rəsmi və səmimi mühitdə dincəlmək məsləhət görülür. Şəxsi münasibətlərdə ciddi problemlər olmayacaq.