Avtoimtahan

Bilet 9

dəqiqə
saniyə

1. Avtomobil qismən yükləməylə yedəyə alınan halda sərnişinlər harada yerləşə bilərlər?2. Hansı trayektoriyalarda hərəkəti davam etdirə bilərsiniz?
3. Geriyə dönməni kim düzgün yerinə yetirir?

4. Nişan altındakı lövhəcik nəyi göstərir?5. Kimə hansı istiqamətə getməyə icazə verilir?
6. Sürücülərin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ hansı hallarda altı ay müddətində məhdudlaşdırılır?7. Bu nişan nəyi bildirir?
8. Hansı şəkildə sağa dönmə düzgün aparılır?

9. Hansı hallarda hərəkət xüsusi qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir?

10. Yolun sol kənarı tərəfdən geriyə dönmək üçün hərəkət hissəsinin eni kifayət qədər olmadıqda Siz hansı vəziyyətdən manevr etməlisiniz?