Avtoimtahan

Bilet 9

dəqiqə
saniyə

1. Sürücülərin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ hansı hallarda altı ay müddətində məhdudlaşdırılır?2. Yolun sol kənarı tərəfdən geriyə dönmək üçün hərəkət hissəsinin eni kifayət qədər olmadıqda Siz hansı vəziyyətdən manevr etməlisiniz?
3. Hansı hallarda hərəkət xüsusi qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir?

4. Hansı trayektoriyalarda hərəkəti davam etdirə bilərsiniz?
5. Bu nişan nəyi bildirir?
6. Nişan altındakı lövhəcik nəyi göstərir?7. Hansı şəkildə sağa dönmə düzgün aparılır?

8. Kimə hansı istiqamətə getməyə icazə verilir?
9. Geriyə dönməni kim düzgün yerinə yetirir?

10. Avtomobil qismən yükləməylə yedəyə alınan halda sərnişinlər harada yerləşə bilərlər?