Avtoimtahan

Bilet 9

dəqiqə
saniyə

1. Avtomobil qismən yükləməylə yedəyə alınan halda sərnişinlər harada yerləşə bilərlər?2. Nişan altındakı lövhəcik nəyi göstərir?3. Yolun sol kənarı tərəfdən geriyə dönmək üçün hərəkət hissəsinin eni kifayət qədər olmadıqda Siz hansı vəziyyətdən manevr etməlisiniz?
4. Hansı hallarda hərəkət xüsusi qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir?

5. Sürücülərin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ hansı hallarda altı ay müddətində məhdudlaşdırılır?6. Hansı trayektoriyalarda hərəkəti davam etdirə bilərsiniz?
7. Kimə hansı istiqamətə getməyə icazə verilir?
8. Bu nişan nəyi bildirir?
9. Geriyə dönməni kim düzgün yerinə yetirir?

10. Hansı şəkildə sağa dönmə düzgün aparılır?