Avtoimtahan

Bilet 9

dəqiqə
saniyə

1. Sürücülərin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ hansı hallarda altı ay müddətində məhdudlaşdırılır?2. Bu nişan nəyi bildirir?
3. Yolun sol kənarı tərəfdən geriyə dönmək üçün hərəkət hissəsinin eni kifayət qədər olmadıqda Siz hansı vəziyyətdən manevr etməlisiniz?
4. Nişan altındakı lövhəcik nəyi göstərir?5. Hansı trayektoriyalarda hərəkəti davam etdirə bilərsiniz?
6. Avtomobil qismən yükləməylə yedəyə alınan halda sərnişinlər harada yerləşə bilərlər?7. Geriyə dönməni kim düzgün yerinə yetirir?

8. Kimə hansı istiqamətə getməyə icazə verilir?
9. Hansı hallarda hərəkət xüsusi qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir?

10. Hansı şəkildə sağa dönmə düzgün aparılır?