Avtoimtahan

Bilet 9

dəqiqə
saniyə

1. Bu nişan nəyi bildirir?
2. Hansı şəkildə sağa dönmə düzgün aparılır?

3. Nişan altındakı lövhəcik nəyi göstərir?4. Avtomobil qismən yükləməylə yedəyə alınan halda sərnişinlər harada yerləşə bilərlər?5. Sürücülərin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ hansı hallarda altı ay müddətində məhdudlaşdırılır?6. Kimə hansı istiqamətə getməyə icazə verilir?
7. Yolun sol kənarı tərəfdən geriyə dönmək üçün hərəkət hissəsinin eni kifayət qədər olmadıqda Siz hansı vəziyyətdən manevr etməlisiniz?
8. Geriyə dönməni kim düzgün yerinə yetirir?

9. Hansı hallarda hərəkət xüsusi qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir?

10. Hansı trayektoriyalarda hərəkəti davam etdirə bilərsiniz?