Avtoimtahan

Bilet 9

dəqiqə
saniyə

1. Avtomobil qismən yükləməylə yedəyə alınan halda sərnişinlər harada yerləşə bilərlər?2. Bu nişan nəyi bildirir?
3. Hansı hallarda hərəkət xüsusi qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir?

4. Yolun sol kənarı tərəfdən geriyə dönmək üçün hərəkət hissəsinin eni kifayət qədər olmadıqda Siz hansı vəziyyətdən manevr etməlisiniz?
5. Nişan altındakı lövhəcik nəyi göstərir?6. Geriyə dönməni kim düzgün yerinə yetirir?

7. Hansı şəkildə sağa dönmə düzgün aparılır?

8. Hansı trayektoriyalarda hərəkəti davam etdirə bilərsiniz?
9. Sürücülərin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ hansı hallarda altı ay müddətində məhdudlaşdırılır?10. Kimə hansı istiqamətə getməyə icazə verilir?