Avtoimtahan

Bilet 9

dəqiqə
saniyə

1. Hansı şəkildə sağa dönmə düzgün aparılır?

2. Kimə hansı istiqamətə getməyə icazə verilir?
3. Hansı trayektoriyalarda hərəkəti davam etdirə bilərsiniz?
4. Sürücülərin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ hansı hallarda altı ay müddətində məhdudlaşdırılır?5. Geriyə dönməni kim düzgün yerinə yetirir?

6. Avtomobil qismən yükləməylə yedəyə alınan halda sərnişinlər harada yerləşə bilərlər?7. Bu nişan nəyi bildirir?
8. Yolun sol kənarı tərəfdən geriyə dönmək üçün hərəkət hissəsinin eni kifayət qədər olmadıqda Siz hansı vəziyyətdən manevr etməlisiniz?
9. Nişan altındakı lövhəcik nəyi göstərir?10. Hansı hallarda hərəkət xüsusi qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir?