Avtoimtahan

Bilet 9

dəqiqə
saniyə

1. Hansı trayektoriyalarda hərəkəti davam etdirə bilərsiniz?
2. Yolun sol kənarı tərəfdən geriyə dönmək üçün hərəkət hissəsinin eni kifayət qədər olmadıqda Siz hansı vəziyyətdən manevr etməlisiniz?
3. Geriyə dönməni kim düzgün yerinə yetirir?

4. Hansı şəkildə sağa dönmə düzgün aparılır?

5. Kimə hansı istiqamətə getməyə icazə verilir?
6. Hansı hallarda hərəkət xüsusi qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir?

7. Nişan altındakı lövhəcik nəyi göstərir?8. Avtomobil qismən yükləməylə yedəyə alınan halda sərnişinlər harada yerləşə bilərlər?9. Bu nişan nəyi bildirir?
10. Sürücülərin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ hansı hallarda altı ay müddətində məhdudlaşdırılır?