Avtoimtahan

Bilet 9

dəqiqə
saniyə

1. Hansı trayektoriyalarda hərəkəti davam etdirə bilərsiniz?
2. Sürücülərin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ hansı hallarda altı ay müddətində məhdudlaşdırılır?3. Bu nişan nəyi bildirir?
4. Kimə hansı istiqamətə getməyə icazə verilir?
5. Geriyə dönməni kim düzgün yerinə yetirir?

6. Hansı şəkildə sağa dönmə düzgün aparılır?

7. Avtomobil qismən yükləməylə yedəyə alınan halda sərnişinlər harada yerləşə bilərlər?8. Hansı hallarda hərəkət xüsusi qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir?

9. Nişan altındakı lövhəcik nəyi göstərir?10. Yolun sol kənarı tərəfdən geriyə dönmək üçün hərəkət hissəsinin eni kifayət qədər olmadıqda Siz hansı vəziyyətdən manevr etməlisiniz?