Avtoimtahan

Bilet 9

dəqiqə
saniyə

1. Geriyə dönməni kim düzgün yerinə yetirir?

2. Sürücülərin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ hansı hallarda altı ay müddətində məhdudlaşdırılır?3. Hansı hallarda hərəkət xüsusi qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir?

4. Avtomobil qismən yükləməylə yedəyə alınan halda sərnişinlər harada yerləşə bilərlər?5. Hansı trayektoriyalarda hərəkəti davam etdirə bilərsiniz?
6. Yolun sol kənarı tərəfdən geriyə dönmək üçün hərəkət hissəsinin eni kifayət qədər olmadıqda Siz hansı vəziyyətdən manevr etməlisiniz?
7. Kimə hansı istiqamətə getməyə icazə verilir?
8. Bu nişan nəyi bildirir?
9. Nişan altındakı lövhəcik nəyi göstərir?10. Hansı şəkildə sağa dönmə düzgün aparılır?