Avtoimtahan

Bilet 9

dəqiqə
saniyə

1. Yolun sol kənarı tərəfdən geriyə dönmək üçün hərəkət hissəsinin eni kifayət qədər olmadıqda Siz hansı vəziyyətdən manevr etməlisiniz?
2. Geriyə dönməni kim düzgün yerinə yetirir?

3. Nişan altındakı lövhəcik nəyi göstərir?4. Bu nişan nəyi bildirir?
5. Hansı trayektoriyalarda hərəkəti davam etdirə bilərsiniz?
6. Hansı şəkildə sağa dönmə düzgün aparılır?

7. Avtomobil qismən yükləməylə yedəyə alınan halda sərnişinlər harada yerləşə bilərlər?8. Hansı hallarda hərəkət xüsusi qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir?

9. Kimə hansı istiqamətə getməyə icazə verilir?
10. Sürücülərin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ hansı hallarda altı ay müddətində məhdudlaşdırılır?