Avtoimtahan

Bilet 9

dəqiqə
saniyə

1. Bu nişan nəyi bildirir?
2. Hansı şəkildə sağa dönmə düzgün aparılır?

3. Nişan altındakı lövhəcik nəyi göstərir?4. Geriyə dönməni kim düzgün yerinə yetirir?

5. Sürücülərin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ hansı hallarda altı ay müddətində məhdudlaşdırılır?6. Avtomobil qismən yükləməylə yedəyə alınan halda sərnişinlər harada yerləşə bilərlər?7. Hansı hallarda hərəkət xüsusi qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir?

8. Hansı trayektoriyalarda hərəkəti davam etdirə bilərsiniz?
9. Kimə hansı istiqamətə getməyə icazə verilir?
10. Yolun sol kənarı tərəfdən geriyə dönmək üçün hərəkət hissəsinin eni kifayət qədər olmadıqda Siz hansı vəziyyətdən manevr etməlisiniz?