Avtoimtahan

Bilet 11

dəqiqə
saniyə

1. Tərkibindəki avtomobilin faktiki kütləsi 8 t və qoşqunun faktiki kütləsi isə 5 t olan avtoqatara körpüdən keçməyə icazə verilir?
2. Bu şəraitdə avtomobillərin dönməsi zamanı heç kim üçün maneə yaranmayacaqsa, sürücülər eyni vaxtda dönə bilərlər?
3. İcazə verilən maksimum kütləsi 16 t olan avtomobilin faktiki kütləsi 11 t-a bərabər olduğu halda bu yolayrıcında ona hansı istiqamətdə hərəkəti davam etdirməyə icazə verilir?
4. Avtomobil göstərilən istiqamətlərdən hansına gedə bilər?


5. Yolayrıcında hansı istiqamətlərdə hərəkəti davam etdirməyə icazə verilir?
6. Onurğa (bel sütunu) zədə almış zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərmək məqsədi ilə nə etmək lazımdır?7. İcazə verilən maksimum kütləsi 10 t-dan artıq olan yük avtomobilində sol kənar zolaqda hansı istiqamətlərdə hərəkəti davam etdirə bilərsiniz?
8. Şəkildə neçə yolayrıcı göstərilmişdir?
9. Hansı nasazlığın yaranması zamanı hərəkətin yağış və ya qar yağdığı şəraitdə davam etdirilməsi qadağandır?10. Yük motosikleti banında adamların daşınmasına icazə verilir?